Höga Kusten Flyg är nu NextJet

Sedan den 1 maj 2017 är det NextJet
som flyger och marknadsför linjen
Örnsköldsvik - Stockholm/Arlanda.